Gør klimaet en tjeneste og arbejd med naturlig energi

Er du ung og på vej ind i arbejdslivet? Og har du et ønske om at bidrage til en bedre verden? Så vil vi anbefale dig at tænke over en karriere inden for naturlig energi. For eksempel inden for biogas, som er en fantastisk måde at udnytte affald på, så vi kan skabe klimavenlig energi. I disse år, hvor vi for alvor har fået øjnene op for, at klimaet er truet, må vi gøre alt, hvad vi kan for at undgå at brænde fossile brændstoffer af. I stedet kan vi bruge biogas, som endda kan bruges til flybrændstof, hvis vi får udviklet teknologien helt færdig på dette felt.

Der er brug for at styre kunder og leverandører

Hvis du kaster dig ud i arbejdet med biogas, kan det for eksempel være, at du bliver ansvarlig for indkøb af råvarer, aftaler med leverandører og med aftagere af den gas, som bliver produceret på det biogasværk, hvor du bliver ansat. I så fald vil du få brug for at trække på et it-baseret crm system, hvor der kan skabes overblik over de mange aftaler, som der vil blive indgået.

CRM er en forkortelse – som så meget andet i it-verdenen – og står for Customer Relations Management. Det er altså et stykke software, som man kan bruge til at logge aftaler med kunder, få tjek på sine leverandører og skabe overblik over salg, markedsudvikling, kunder og leverandørernes økonomiske mellemværender med dig – og meget andet. I de fleste moderne virksomheder er et godt CRM-system afgørende for, at man kan administrere de mange ting, der skal styres i forhold til kunder og leverandører. Et CRM system sikrer blandt andet, at viden om aftaler med kunder ikke forbliver hos den enkelte medarbejder, som har indgået aftalen, men bliver delbar viden. Det er uhyre vigtigt for en organisations succes, at man har fælles overblik over aftaler og får skabt en fælles vidensbase. Og det er det, man kan med et CRM-system.

Fra affald til energi

Biogas fremstilles af gylle, bioaffald fra husholdninger og virksomheder, og fra planter, der dyrkes til formålet. Hvis du bliver ansvarlig for eksempelvis at fremskaffe de rette råvarer til et biogasværk, vil du således komme til at forhandle med mange forskellige typer leverandører – fra landmænd over affaldsselskaber til virksomheder, der producerer bioaffald. Det sidste kan være slagterier, fødevareproducenter og lignende.

Som medarbejder på et biogasværk vil du hver dag kunne gå hjem med en følelse af, at du med dit arbejde har medvirket til at skabe en grønnere planet, og det er jo ikke den dårligste følelse at have.

Gør klimaet en tjeneste og arbejd med naturlig energi
Rul til toppen
zakra