Naturens kredsløb fuldendes med biogas

Biogas er et brændstof, som kan bruges til mange formål. Man kan opvarme huse med biogas, bruge det til at drive rotorer i kraftværker med, så vi får strøm til virksomheder og private hjem, og biogas kan bruges som brændstof i busser, lastbiler og personbiler, hvor det erstatter fossile brændstoffer som diesel og benzin.

Men hvor stammer biogas fra? Ja, en stor del fremstilles af affaldsstoffer fra landbruget og fra den del af industrien, der forarbejder landbrugets produkter og andre biologiske materialer. Og så kommer en del fra os selv – nemlig ved forgasning af spildevand og slam fra vores huse og virksomheder. Man kan sige, at biogas er med til at fuldende naturens kredsløb. Hvad der går ind i den ene ende, kommer ud som affaldsstofferi den anden ende, der så kan bruges til at fremstille biogas af.

Når det nu engang er sådan, at vi bidrager med materiale til biogas, når vi går på toilettet, så er det vigtigt, at rammerne for dette er i orden og velholdte. Hos rorfokus.dk kan man få reservedele, og udstyr til badeværelset og til køkkeninstallationerne, som derved kan holdes i orden og opdaterede. I den forbindelse handler det også om at kombinere det praktiske med det flotte – et moderne badeværelse er i dag et udstyrsstykke, som vi slet ikke kunne forestille os for blot få år siden. Brug Rorfokus.dk, når I skal finde de rigtige materialer og det rette udstyr, når bad og toilet skal bringes up to date.

Det er positivt for os at vide, at vi på en måde alle er del af det store kredsløb. Vi hører ofte om, at mennesket er ved at tømme jorden for ressourcer. Det kan nu ikke ske, for jordens ressourcer cirkulerer hele tiden og antager blot nye former. Men i den tid vi er her, kan vi bidrage til at påvirke jordens klima, atmosfære og det nære miljø mindst muligt, og det kan vi blandt andet gøre ved at udnytte affaldsprodukter til biogas.

I det praktiske liv er det ikke mindst landbruget, der kan bidrage med biologisk materiale til produktion af biogas. Gødning fra grise, køer og kyllinger samles ind og anvendes til produktion af biogas, og fra slagterierne kommer også biologisk affald, som kan bruges til fremstilling af den miljøvenlige og bæredygtige gas.

Når eksempelvis svinegylle afgasses i et anlæg til produktion af biogas, opstår der desuden den fordel, at den voldsomme lugt fra gyllen aftager. Det betyder, at omgivelserne generes meget mindre, når den afgassede gylle spredes på landmandens marker som gødning, end hvis landmanden bruger gylle, der kommer lige fra gylletanken. Så der er mange gode grunde til at fremstille biogas – det handler både om at gavne miljøet, mindske forbruget af fossile brændstoffer, styrke vores forståelse af at være en del af naturens kredsløb, og at man kan fjerne en række gener fra landskabet, når de lugtfrie restprodukter spredes efter afgasning.

Naturens kredsløb fuldendes med biogas
Rul til toppen
zakra