Skal busserne køres på madaffald?

Måske får vi i fremtiden busser og andre køretøjer, som i stedet for diesel kører på gammel mad eller gylle. Ikke sådan i bogstavelig forstand, men madaffald og andre affaldsprodukter, som er omdannet til biogas i et af de mange anlæg til produktion af biogas, som vil komme på tegnebrættet de næste år.

I den plan for en en grønnere fremtid, som regeringen har fremlagt, indgår biogas i hvert fald som en vigtig parameter, og dermed bliver biogas også noget, som i højere grad vil finde vej ud til biler og busser.

Fra 2020 må kommuner, der sender busdriften i udbud, kun acceptere tilbud, hvor busdriften er CO2-neutral. Det betyder udskiftning af flere tusinde dieseldrevne busser i de kommende år, og af de muligheder der er, er en overgang til busser drevet af biogas den billigste løsning, i hvert fald brudt ned på enkelt-bus niveau.

Hvis man skal udskifte 3.000 dieseldrevne busser inden 2025, sådan som det er planen, svarer det til, at man investerer i 160.000 elbiler. Det er altså en voldsom omskiftning i markedet, som overgangen til busser drevet af biogas kan give.

En udfordring ved udskiftningen af traditionelle busser til andre typer, er at sikre en ordentlig rækkevidde på busserne. Her kommer for eksempel busser, der kører på el, stadig til kort, men busser drevet af biogas vil have en længere rækkevidde. Det har især betydning for busruter på landet og de regionale og nationale busruter.

Når der skal biogasbusser på markedet, skal der også etableres flere gasstationer, hvor de kan blive tanket op med biogas. Det vil være med til at sætte skub i hele markedet for gasdrevne biler, som efter mange års pause måske står over for en renaissance – denne gang drevet af biogas.

Skal busserne køres på madaffald?
Rul til toppen
zakra