Husk kommunen

Går I med planer om måske at etablere et biogasanlæg i tilknytning til jeres landbrug, virksomhed eller andet, så er det vigtigt at tænke kommunen ind fra starten. Kommunen er i forhold til den slags anlæg både myndighed, facilitator og i mange tilfælde også iværksætter, fordi kommunerne ofte selv er engageret i tilblivelsen af et biogas-projekt.

Som myndighed skal kommunen blandt andet varetage miljøbehandlingen og vurdere VVM-redegørelsen, som skal laves forud for projekter af denne art. Som facilitator er kommunen ofte inde over som et objektivt bindeled mellem forskellige institutioner, virksomheder og andre private parter i projektet.

Ofte kan et biogasanlæg indgå i en kommunes mål for deres egen klimapolitik. Hvis man for eksempel som i Horsens Kommune har opstillet mål om en hurtig reduktion af CO2-udledningen på 20%, kan etableringen af et anlæg til produktion af biogas tælle med ind i den beregning. Et biogasanlæg trækker metan og CO2 ud af affaldsprodukter som kødindustriaffald og husholdningsaffald – gasser, som ellers ville blive frigivet ved afbrænding på affaldscentret. Når det samles op i gassen og afbrændes, udnyttes det mere direkte til energi og har derfor en stor samfundsmæssig betydning – og kan så også hjælpe med til at opfylde klimamål og -bestræbelser.

Husk kommunen
Rul til toppen
zakra