Økologerne får hjælp af biogasbranchen

Økologisk jordbrug er præget af, at det kan være svært at fremskaffe alle de næringsstoffer, som de økologiske afgrøder skal bruge. Det skyldes, at der ikke må bruges handelsgødning i den økologiske produktion, og da det ikke er alle, der for eksempel har malkekvæg, men kun dyrker planteavl, kan det være svært at få så megen næring ind i bedriften, som der reelt er brug for.

Her kommer biogassen ind som en mulig hjælpende hånd. Afgasset gylle og rådneslam fra biogasanlæg kan bruges på de økologiske marker, og da gødningsværdien af det afgassede materiale reelt set bedre kan udnyttes bedre, end hvis man kørte den rå gylle eller det rå møg ud på markederne, er det en win-win situation for alle spillere i legen.

Det kan også via et biogasanlæg blive muligt at udnytte gødningsværdien i økologiske husdyrgødning alene, eller man kan eksperimentere med at bruge økologisk kløvergræs og køre det med i processen i rådnetanken.

Da økologien er blevet en succes, har det i høj grad betydning for økologerne, at de kan fortsætte deres vækst ved at have næring nok at gøre med i produktionen. Det kan biogasanlæggene hjælpe med.

Økologerne får hjælp af biogasbranchen
Rul til toppen
zakra