Gassen hjælpes på vej

Endnu kan biogassen ikke helt klare sig i konkurrencen med andre energiformer, når det gælder produktionsprisen. Men både ud fra et miljøsynspunkt og ud fra et forsyningssynspunkt bliver biogas vurderet til at være en vigtig energikilde, så derfor bliver biogas hjulpet lidt på vej af tilskud fra det offentlige.

Det er ikke producenterne af biogas, der får tilskuddet, men dem, der aftager og bruger biogassen – for eksempel kraftvarmeværker. De har så mulighed for at betale en højere afregningspris til producenterne af biogassen, så de får deres omkostninger til den lidt dyrere produktion dækket.

Ligesom for vindenergiens vedkommende er der således tale om, at politikerne sætter støtte bag en produktion, fordi de synes, den er vigtig ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. Og ligesom for vindenergien kommer det sikkert også dertil, at produktionen af biogas bliver helt konkurrencedygtig i forhold til andre energikilder.

Danske producenter af biogas har således en ekstra sikkerhed i bagagen, som kan gøre det lidt nemmere at få en produktion i gang.

Det er altid en særlig opgave at gøre op, hvad produktionsprisen er for de enkelte energiformer. Ser man på den rene pris ud af kraftværket, er kul stadig i høj grad en billig energikilde, men hvis man begynder at indregne andre faktorer, bliver den dyrere. For eksempel hvis man indregner omkostningerne til at nedsætte miljøpåvirkningen fra kulafbrænding i produktionsprisen. Så kan det ende med, at kul pludseligt er en dyrere energikilde. Og når man producerer biogas, har man desuden den fordel, at man laver energi ud af noget, der eller ville blive set som et affalds- og restprodukt – nu bliver det til en nyttig råvare i stedet.

Gassen hjælpes på vej

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Rul til toppen
zakra