En pionerteknologi

Rådnegas. Sumpgas. Slamgas. Kært barn har mange navne, og det gælder så også biogas, som kan fremstilles af flere råmaterialer, men som har det til fælles, at det er forskellige former for biologisk affald, som danner det fysiske grundlag for fremstillingen af gassen. Når materialer så rådner i biogasanlæggenes iltfrie tanke, opstår gasser, som så trækkes af af tankene i form af biogas.

Teknikken sker ikke bare i menneskeskabte anlæg. Dannelsen af biogas er en proces, der også i vidt omfang sker i naturen. I moser og iltfattige sumpe opstår nogle af de samme forhold, som man søger at genskabe i biogasanlæg.

På den måde kan man sige, at fremstillingen af biogas i moderne, menneskeskabte anlæg er en gammelkendt teknologi, men det har alligevel været betragte som en pionerteknologi, når produktionen skulle udvikles industrielt og professionelt. Det har da også i lange tider været forbundet med tekniske vanskeligeder at få mange anlæg til at køre, som man ønskede – men nu er teknologien ved at være der, hvor det kører sikkert, effektivt og driftsikkert.

En voksende del

Biogas udgør en voksende del af den gas, der distribueres via naturgasnettet. I øjeblikket er det omkring 8 %, men tallet er stigende.

Ligesom med vindenergi er produktionen svingende af forskellige grunde. Det betyder også, at den andel af biogas, som flyder ud i naturgasnettet og derfor kan bruges som såkaldt opgraderet biogas, svinger. Nogle dage er det kun en lille del, mens andelen andre dage kan være mere end en fjerdedel.

Danmark har en officiel målsætning om, at 30 % af vort energiforbrug skal komme fra vedvarende energi i 2020. Så vi har travlt, hvis vi skal nå målet, og biogassen bliver en vigtig del af denne bestræbelse. Både fordi det er en fordel at sprede energiproduktionen på flere forskellige typer, og fordi vi med den enorme husdyrproduktion, vi har her i landet og med den tilknyttede mælke- og slagterivirksomhed, har en kontinuerlig adgang til de råvarer, der skal bruges.

Det er lykkedes nogle dygtige pionerer i branchen at få skabt teknologier, der fungerer godt, og dermed bidrager de til at løse en vigtig udfordring på energisiden samtidig med, at vi får løst andre problemer inden for fødevareindustrien, nemlig en nyttiggørelse af affaldsprodukter og andre biologiske råstoffer.

En pionerteknologi
Rul til toppen
zakra