En gevinst for miljøet

Biogas er en gevinst for miljøet. Det er nemlig naturens egen energi, og når vi frigør den fra de materialer, som biogassen bliver produceret af, kan vi spare på den fossile energi, som er med til at belaste miljøet og medvirker til at skabe ændringer i jordens klima.

Biogas fremstilles af råmaterialer, der ellers bliver betragtet som affald, og blandt andet på den baggrund har biogas stor politisk bevågenhed, idet produktionen af biogas kan være med til at afhjælpe mange af de affalds- og miljøproblemer, som der er i nogle brancher, eksempelvis inden for landbrugs- og fødevareindustrien.

Mindsker udfordringerne med gylle

Ved at bruge gylle fra landbruget i produktionen af biogas kan generne fra dette restprodukt fra produktionen af grisekød og mælk i landbruget reduceret betydeligt. Når gyllen har været gennem biogasanlægget, er den afgasset for sit indhold af biogas, og det betyder, at der er mange færre lugtgener ved gyllen, ligesom der ikke fordamper så meget ammoniak fra den. Man siger, at gyllen er blevet hygiejniseret gennem afgasningsprocessen.

I mange år var dette egentlig den grundlæggende årsag til, at der blev etableret biogas ude omkring på landet, men i takt med, at vi fokuserer mere og mere på, hvordan vi kan skabe energi uden at bruge fossile brændstoffer, er det selve energiproduktionen, der kommer mere i fokus. Hvor man kan sige, at produktionen af biogas tidligere var en sideeffekt ved, at man hygiejniserede gyllen, så den blev mindre generende at bruge på markerne, er den hygiejniserede gylle i dag sidegevinsten ved, at man bruger gyllen til produktion af energi.

Der bruges også andet end gylle som råmateriale til produktionen af biogas. Der er således eksempelvis etableret mange biogasanlæg rundt omkring ved de offentlige rensningsanlæg – det har vi herhjemme gjort i 100 år – og andre steder suppleres med affald fra slagterierne eller andre dele af fødevareindustrien.

Bedre kvalitet

Biogas er som oftest blevet anvendt til procesenergi – enten direkte der, hvor anlægget er etableret – eller til varmeproduktion, hvor det sendes ud til fjernvarmeværker eller der produceres varme af det direkte på værket. De senere år er det imidlertid også blevet muligt at få biogassen op i så god en kvalitet, at den kan bruges på linje med naturgas. I disse tilfælde ledes den så ud i naturgasnettet.

I praksis bliver det meste biogas brugt som brændsel i gasmotorer, hvor der så produceres strøm eller varme.

Dyrere form for energi

I dag er det dyrere at fremstille energi i et naturgasanlæg end det er på et af de traditionelle kraftværker. Indtil videre er naturgassens videre udvikling derfor afhængig af, der kan ydes støtte til energiprisen, så forbrugerne ikke oplever at skulle betale meget mere for den miljøvenlige energi end for energi, der for eksempel kommer fra kul.

En gevinst for miljøet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Rul til toppen
zakra