Frijsenborgs kyllinger varmer 5.000 huse op

Op mod 5.000 huse vil snart kunne varmes op med biogas fremstillet på et af landets største, private biogasanlæg. Allerede i dag holder omkring 4.000 husstande varmen med gas fra anlægget, der er opført under Frijsenborg Gods.

Godset er både en af landets største landbrugsbedrifter som sådan og en af landets største kyllingeproducenter. Der produceres derfor en masse gødning fra kyllingerne, som der hvert år produceres knap 7 mio. stk af.

Det var en satsning, da Frijsenborg investerede i biogasanlægget. Et tocifret millionbeløb har lensgreve Bent Tido Wedell investeret i anlægget gennem sit selskab Wefri A/S.

Cirkulær økonomi

De 5 mio. kubikmeter biogas fra Frijsenborg biogasanlæg fremstilles på baggrund af gødning fra kyllingerne blandet med snittet halm fra staldene og andre afgrøder fra stedet – for eksempel græs fra engene, som det nu igen kan betale sig at slå.

Når råmaterialerne har været igennem biogasanlægget, bruges de som gødning på markerne, og der er således i høj grad tale om et stykke cirkulær økonomi, som her kommer til udfoldelse. Netop husdyrproduktionen kan på mange måder være problematiske for miljøet, men her fjernes en stor del af de miljøskadelige elementer så, inden resterne spredes på markerne.

Lensgreve Bendt Wedell har endda udtalt, at gødningen i restproduktet optages bedre af afgrøderne på markerne, når den stammer fra biogasproduktionen, end hvis man bare spredte møget fra kyllingerne, uden at det er blevet gasset af.

Biogassen fra det store anlæg på godset sælges til selskabet HMN Energi, og gassen bruges til varmeproduktion og forsyner en stor del af lokalområdet.

Grøn tankegang

Anlægget er et eksempel på, hvordan man kan forene hensynet til miljøet med en økonomisk bæredygtig investering – de to ting behøver ikke at være nogen modsætning, og for biogassens vedkommende er der for alvor ved at komme forretning i den grønne tilgang.

For eksempel er der på en bedrift som Frijsenborg Gods store arealer, som før var afgræsningsarealer for kvæg – men som i dag ligger som udyrkede enge. De skal slås, for at man kan overholde reglerne om naturpleje og miljø, og hvor det før var en ren udgift, kan man i dag udnytte det afslåede grøntmateriale i produktionen af biogas, hvor det er med til at skabe den rette blanding af de forskellige typer af råmaterialer.

Med biogasproduktionen fjernes også en del af godsets miljøbelastning i form af en reduceret udledning af CO2, så biogassen går på mange måder positivt ind i både det lokale miljøregnskab på godset og mere overordnet som en del af den måde, vi som samfund kan være med til at reducere miljøbelastningen på.

Biogasanlægget på Frijsenborg er placeret ved en af godsets hovedgårde, Fuglsang, der ligger nær landevejen fra Århus til Viborg. Da der blev lavet jordarbejde på stedet, stod der en mand fra godset og delte kyllinger ud til de forbikørende, så generne ved de mange tunge køretøjer måske blev lettet en smule.

Frijsenborgs kyllinger varmer 5.000 huse op

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Rul til toppen
zakra