Biogas – en vedvarende energikilde

I dag er miljøet under pres mere end nogensinde før i den menneskelige historie. Derfor er det af yderste vigtighed, at der begynder at blive tænkt i mere miljørigtige baner, når det kommer til ting som for eksempel brændstof. For hvis der ikke snart bliver sat en mere miljørigtig vej for vores klode, så kommer den verden, der bliver efterladt til kommende generationer, med allerhøjeste sandsynlighed ikke til at være beboelig. Og at efterlade en planet i den tilstand er simpelthen ikke alene egoistisk, men også fuldstændigt utilstedeligt. Derfor er det så utroligt vigtigt, at der bliver tænkt i mere bæredygtige alternativer så hurtigt som muligt, Faktisk kan det kun gå for langsomt. Den grønne omstilling skulle allerede have været påbegyndt for mange år siden. Så der er faktisk ikke nogen tid at spilde. Tiden er inde til at gøre noget ved problemerne.

Hvis vi bliver ved med at ønske os en verden, hvor børnene kan spadsere glade rundt i deres viking fodtøj uden at være bange for oversvømmelser og andre af de uhyrligheder, som den globale opvarmning kan medføre, så er det en super god idé at kigge nærmere på brugen af biogas istedet for fossile brændstoffer som for eksempel kul og olie, der ikke er vedvarende. Biogas kaldes også for rådne-gas, og selvom det måske ikke lyder særligt rart, så er det faktisk et meget sigende navn for, hvorledes biogas bliver til. Biogas bliver nemlig til ved at biologisk nedbrydeligt materiale som f.eks. husdyrgødning eller halm forrådner i et iltfrit miljø. Denne forrådnelsesproces danner biogassen, som så til gengæld kan anvendes som energikilde. Dette er super smart, da man kan tage affalds – eller biprodukter fra landbruget og omdanne disse til energi.

Men hvor miljøvenlig er brugen af biogas egentlig? Det skal vi forsøge at svare på i det følgende afsnit. Hvis man sammenligner biogas med brugen af fossile, ikke vedvarende energikilder som for eksempel fyringsolie eller kul, så er der en kæmpestor gevinst for miljøet ved at bruge biogassen. Blandt andet udleder produktionen af biogas slet ikke så mange af de skadelige drivhusgasser som metan, kuldioxid og lattergas. Det betyder, at den skadelige miljømæssige påvirkning fra brugen af biogas er meget mindre end ved brugen af fossile brændstoffer. Derudover er der den anden helt klare fordel ved brug af biogas, at biogas er vedvarende energi. Det vil sige, at man i princippet har en vedvarende kilde til energi ved brugen af biogas. Dette er i stor kontrast til brugen af kul og olie, som der kun er begrænsede mængder af. Når olie- og kuldepoterne er opbrugte, så kommer der aldrig mere. Så har vi udtømt den energikilde til tid og evighed. Så udfra et synspunkt om at sikre vedvarende energi til de kommende generationer, er biogas ligeledes et godt valg.

Biogas – en vedvarende energikilde
Rul til toppen
zakra