Biogas giver varme og strøm fra affald

Biogas har været på dagsordenen i en del år, og nu er der lagt planer for sektoren, der skal give den en kraftig vækst i de næste årtier. Det giver også god mening, for biogas er en måde at få anvendt noget af det affald, der bliver produceret både i landbrug og i industri og private husholdninger.

Af og til bliver der arrangeret åbent hus på forskellige anlæg til produktion af biogas rundt omkring i landet, og her kan I komme ud både børn og voksne til rundvisninger. Måske skal børnene have lidt pænt tøj til den anledning, og så er der heldigvis gode muligheder hos kidsbrandstore.dk, hvor der kan fås tøj til alle lejligheder.

Længst fremme i Tyskland

Et af de lande, hvor man er længst fremme og udviklingen af biogassektoren, er Tyskland, hvor man fra regeringens side gennem ganske mange år har understøttet og fremmet denne form for energiproduktion. Og det kommer ikke til at blive mindre i de kommende år, fordi Tyskland har vedtaget at skrotte sine mange atomkraftanlæg og derfor har brug for anlæg, der kan producere strøm og varme på anden vis, og gerne på en så miljøvenlig måde som muligt. Da biogas bruger organisk affald som råmateriale, kan man ikke komme meget tættere på noget miljøvenligt end denne form for energiproduktion.

De tyske biogasanlæg bruger i nogen grad bioafgrøder som råmateriale, for eksempel majs. Til det formål har en del tyske landmænd lejet jord især i det sydlige Jylland, hvor de dyrker majs som bioafgrøde.

Gylle og brugte bleer til strøm

Herhjemme er det ikke mindst gylle fra landbruget, der bliver brugt som råmateriale til produktion af biogas, men også affald fra husholdningerne – madrester, brugte bleer, grønt og andet – bliver sammen med affald fra slagterierne og slam fra de offentlige anlæg til rensning af spildevand brugt i de danske biogasanlæg.

Når affaldet er afgasset og energien hentet ud af det, kan det alt efter, hvad det stammer fra, bruges i landbruget. Hvis det er ren gylle, der er brugt, kan det spredes på markederne som naturlig gødning, og det har derved yderligere den fordel, at det ikke længere lugter dårligt og kan genere naboerne, når det spredes på markerne.

Forskellige anlæg

Der er forskellige typer af anlæg til produktion af biogas herhjemme. En del ligger direkte ude ved de gårde, hvor den gylle produceres, som bliver brugt som råmateriale til produktionen af gas, mens andre ligger centralt og er samlecentral enten for flere gårde, forskellige industrier og offentlige forsyninger. Dermed varierer anlæggene også meget i størrelse, og der er i disse år tendens til, at man udvikler stadig større anlæg, der kan komme til at spille en betydelig rolle i fremtidens produktion af miljøvenlig energi i Danmark.

Biogas giver varme og strøm fra affald

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Rul til toppen
zakra