Vedvarende fordele

Der er mange fordele ved at producere og anvende biogas. Allervigtigst er måske, at vi får en mulighed for at udnytte nogle affaldsressourcer til noget nyttigt, og samtidig med at de afgasses, kan de bruges videre i et produktionsforløb. Det gælder for eksempel gylle fra landbruget, som på den måde får et lidt mere nyttigt efterliv end ved blot at blive spredt på markerne. Ved at komme turen igennem biogasanlægget hentes gasserne ud af affaldet, så de kan udnyttes til energi i stedet for blot at fordampe op i atmosfæren, som det ville ske, hvis gyllen blev spredt direkte fra gylletanken. Biogas er altså med til at reducere udslippet af klimaskadelige drivhusgasser.

Biogas er også med til at stabilisere forsyningen af vedvarende energi, idet den i dag er meget domineret af vindenergi, som kan være meget svingende i takt med, om vinden blæser eller ej. I vindsvage perioder kan biogassen gå ind og levere brændsel til kraftvarmeværkerne i stedet for, så vi kan holde en stabil energiforsyning.

Af andre fordele kan nævnes, at biogas er med til at reducere lugt fra gylle, og generelt med til at reducere udslip af skadelige stoffer til naturen.

Vedvarende fordele
Rul til toppen
zakra