Dyrenes gødning bliver til gas

Biogasanlæg er ikke blot én type, men varierer i størrelse og kilde til gassen. Herhjemme blev de første biogasanlæg til at omdanne gødning fra landbrugsdyr til biogas etableret i midten af 1970’erne, og fra at være en eksperimentel pionerteknologi er anlæggene i dag stabile og driftssikre. I starten var der tale om enkeltgårds-anlæg, men siden midten af 1980’erne har man bygget anlæg, der kan behandle gyllen fra flere gårde, så der kan etableres større enheder og skabes en mere økonomisk og effektiv drift.

Sidste år var der således omkring 90 anlæg til produktion af biogas fra husdyrenes gødning. Et anlæg kan behandle gødningen fra op til 100 landbrugsbedrifter, så det er da også betydelige mængder, der er tale om.

Når flere gårde leverer ind til et fælles anlæg til biogas, betyder det også, at anlægget spiller en rolle i at få fordelt gyllen mellem de gårde, der har meget, og dem, der har mindre gylle til at sprede på markerne som naturgødning. Når gyllen er afgasset, er den også det, man kalder hygiejniseret, så der ikke er nogen fare ved at sprede den.

For landbruget kan gyllen være en interessant indtægtskilde, når den omdannes til biogas.

Dyrenes gødning bliver til gas
Rul til toppen
zakra