Bliv klar til job i den grønne sektor

Efter denne sommer med tørke og vandmangel i hele Europa, store skovbrande i Sydeuropa og i Nordamerika samt ekstremt høje temperatur – så står det vist klart for mange, at vi er nødt til at sætte fart på en omstilling til mere grønne energiformer. Det er vigtigt ikke at belaste klimaet mere end højst nødvendigt. Nogle forskere mener, vi allerede har nået ‘tipping point’, hvor vi ikke længere kan nå at ændre udviklingen i klimaet. Andre mener, at vi stadig har muligheder, og det indebærer blandt andet, at der skal fart på at få endnu mere grøn energi i drift.

For dig rummer det nye og gode muligheder på arbejdsmarkedet. Du kan for eksempel søge ind i den grønne energisektor – og hvorfor ikke specialisere dig i biogas og blive en ekspert på dette felt?

Jobbet stiller krav

Det stiller selvfølgelig nogle krav til dig at arbejde med biogas, men der er mange spændende jobs i biogassektoren, som du kan søge hen imod.

Det er vigtigt, at du bliver klar til at møde op og tage din tørn inden for dette område. Du får med sikkerhed brug for en god smartphone, og med den i hånden er det også en god idé med et cover fra Holdit, som kan beskytte din telefon. Miljøet på et biogasanlæg kan være ganske hårdt, og derfor er det vigtigt at beskytte både smartphone og andre devices, som man bruger i sit arbejde. Holdit har mange forskellige udgaver af covers til din mobiltelefon, så du kan få netop det, der passer til såvel din stil som det fysiske miljø, du kommer til at arbejde i.

Naturens egne ressourcer

Når du arbejder på et biogasanlæg, arbejder du direkte med naturens egne ressourcer. Råmaterialet til biogas er organiske materialer af forskellig art, så det stiller måske også krav til dig om ikke at være alt for sart. Råstoffet til biogas kan både være affald fra slagterier, gødning fra svin, køer og kyllinger, menneskeligt affald i form af slam fra rensningsanlæg og alt, hvad der ellers kan tænkes af biologiske råstoffer, herunder dyrkede afgrøder som majs. Når de kommer ind i anlæggets gæringstanke og begynder at forrådne, dannes der biogas, som kan forædles videre til den gas, der kan bruges på forskellig vis.

Biogas kan bruges som brændstof til busser og lastbiler, drivmiddel i turbiner i elværker og kraft-varmeværker, og blandes i den naturgas, som anvendes i virksomheder og boliger som procesenergi og til opvarmning. Også i lyset af den igangværende konflikt med Rusland, der hidtil har forsynet store dele af Europa med naturgas, er det vigtigt, at vi kommer op i omdrejninger og i højere grad selv kan producere den gas, vi skal bruge.

Udviklingen vil kun gå fremad på dette felt, så vil du søge en karriere i denne sektor, har du gode kort på hånden.

Bliv klar til job i den grønne sektor
Rul til toppen
zakra