Forsøg med biomassetyper

Danske forskere har fokus på biogas. I så høj grad har de det, at de er udpeget til at lede et stort EU-finansieret projekt, BIOMAN, som ser på, hvilke råmaterialer man kan inddrage i produktionen af biogas.

I det lange løb kan der nemlig godt risikere at komme mangel på nogle af de råmaterialer, som vi i høj grad bruger i det daglige. For eksempel det almindelige husholdningsaffald, eller andre affaldstyper, som vi også kan anvende i andre sammenhæng.

Teknologisk Institut er man ankermand for projektet på dansk jord.

Kan forbedre 7.000 anlæg

BIOMAN har til formål at forsøge at se finde ud af hvordan man kan bruge andre materialer end de mest velkendte til produktion af biogas. Lige nu bruges der i stor stil gylle og affald fra slagterier og anden fødevareproduktion, men det kan godt være et lidt ensidigt materiale. Derfor blandes det også op med husholdningsaffald fra byerne og andet. Ideen er således at kunne nå dybere ned i ny viden om at kunne udnytte andre former organisk materiale. Det vil have potentiale til at forbedre gasproduktionen på op imod 7.000 europæiske anlæg til produktion af biogas.

Re-injection loop

BIOMAN projektet skal ende med, at man får udviklet og test et såkaldt Re-inection loop. I den forbindelse skal man forud for processen arbejde med at findele organisk materiale, tilsætte enzymer mv., og det hele har til formål at se, hvor meget en ekstra grundig findeling af materialet betyder for, hvordan det fungerer som grundlag for produktion af biogas.

Det handler i sidste ende om at finde den metode og den sammensætning af råt materiale, som giver den største produktion og bedste økonomi. Også enkeltmaterialer testes, så man kan se, om der findes nye materialer, der også kan give et godt udbytte af biogas.

Projektet støttes af EU og Teknologisk Institut er projektleder.

Forsøg med biomassetyper
Rul til toppen
zakra