Indlæg fra Foreningen for Danske Biogasanlægs Økonomiseminar, d. 5. december 2016 på Hotel Legoland i Billund.

INDLÆGSHOLDER PRÆSENTATION 
Bruno Sander Nielsen Aktuelle sager og udfordringer
Steen Gyldenkærne Biogas reducerer gyllens udslip af drivhusgasser
Julie Houge Hansen Halm skal da i biogasanlæg
Hans Henrik Lindboe Biogas - et godt brændstof i den tunge transport
Camilla K. Damgaard Eksternaliteter - værdien for samfundet af biogassens fordele
Boe Madsen 2 år med biogas - hvordan er det og hvad har vi lært?
Erik Husted Vi gamle kan også håndtere dybstrøelse!
Michael Dalby En lang rejse, men nu er vi i gang
Egon Fræhr Biogas og landbrugets betydning i Vejen Kommune
Jakob Bro Lorenzen Ny procesoperatør uddannelse for biogas
Yvonne Thagaard Andersen Sådan får vi mere KOD - erfaringer fra Vejle Kommune
Rune Duban Grandal Hvor er biogassen og gassystemet i det fremtidige energisystem?

Indlæg fra Foreningen for Danske Biogasanlægs Økonomiseminar, d. 8. december 2014 på Koldkærgård Konferencecenter, Agro Food Park 10, 8200 Århus N.

INDLÆGSHOLDER PRÆSENTATION 
Bruno Sander Nielsen Rigets almindelige tilstand
Hans Duus Jørgensen Hvad vil et naturgasselskab med biogas?
Jakob Bro Lorenzen Dansk fagcenter for Biogas
Jørgen Ballermann Biogas i andre lande. Hvad kan vi lære af hinanden?
Karen Lübben Hvad har affaldssektoren af tilbyde biogassen?
Karl Jørgen Nielsen Effektivisering af biogasproduktion og introduktion af nye biomasser
Kurt Hjort Gregersen Udvikling og effektivisering af biogasproduktion i Danmark
Lars Bo Thomsen Biogas - fra fjerkræmøg til gasnettet
Peter Mamsen og
Karl Jørgen Nielsen
Sand i sengebåse og biogas
Rasmus Munch Sørensen Kan vi have et VE-baseret energisystem uden biogas?
Torben Kvist Methanemissioner fra Biogasanlæg

Indlæg fra Foreningen for Danske Biogasanlægs Økonomiseminar, d. 9. december 2013 på Koldkærgård Konferencecenter, Agro Food Park 10, (tidligere Udkærsvej 10) 8200 Århus N.

INDLÆGSHOLDER PRÆSENTATION 
Deloitte Finansiering af biogasanlæg
Kurt Hjort-Gregersen Seneste økonomiske resultater fra fællesanlæggene
Maja Klejs Pedersen Støttemodeller ved afsætning til naturgasnettet - Gas PSO
Sigurd Andersen Økonomi ved gasafsætning til naturgasnettet

 

 

I forbindelse med driftsledermødet i Hjørring d. 19. juni 2013 var vi sidst på dagen i Vester Hjermitslev og se Xergis prototype på en kæde-neddeler.

Se præsentation af maskinen her.

Se billeder af kæde-neddeleren her.

Se filmen om kæde-neddeleren her.

Referater fra temadag om biogashandel, den 29. maj 2013

INDLÆGSHOLDER PRÆSENTATION

Lena Berglund,

Energigas Sverige

Temadag om biogashandel

Henrik Iversen,

HMN Gashandel A/S

Handel med biogas i naturgasnettet

Dorte Gren Kristiansen,

Foreningen for Danske Biogasanlæg

Er der penge i skidtet?
Danske Comodities Dansk handel og muligheder for Biometan
   

Indlæg fra Foreningen for Danske Biogasanlægs Økonomiseminar, mandag d. 10. december 2012 på Koldkærgård Konferencecenter, Agro Food Park 10, (tidligere Udkærsvej 10) 8200 Århus N.

INDLÆGSHOLDER PRÆSENTATION
Bodil Harder,          Energistyrelsen Opgaven for Energistyrlesens Biogas Task Force
Hans Henrik Lindboe,
Ea Energianalyse
Indpasning af biogas i energisystemet - aftalemodeller
Kurt Hjort-Gregersen Seneste økonomiske resultater fra fællesanlæggene

Kim Mortensen,              direktør Dansk Fjernvarme

Biogas i fremtidens varmeforsyning
Bjarke Pålsson,               direktør Naturgas Fyn Biogas som forretning for et naturgasselskab
Torben Egelund Rauff, Uddannelseskoordinator på Aarhus Maskinmesterskole

 

Tore Madsen,    Erhvervsakademi Dania - Skive

Uddannelse af fremtidens driftsleder
Bruno Sander Nielsen, Brancheforeningen for Biogas Seneste nyt - efter energiforliget
Mikkel Bojesen, Fødevareøkonomisk Institut Strukturudvikling og lokalisering af husdyrproduktion - Betydning for udbygningen med biogasanlæg
Aage Siig Christensen Drift og vedligehold
Henrik B. Møller, Planenergi/Aarhus Universitet Halm, dybstrøelse og andre tørstofrige biprodukter til biogas - forbehandling og potentialer
Torkild Birkmose,          AgroTech Anvendelse af gylle og dybstrøelse - værdisætning af næringsstoffer
   
   
   

Indlæg fra driftsledermødet den 20. juni 2011, hos Naturgas Fyn.

Tekniske udfordringer ved af biogas og distribution i nettet - download PDF

Virksomhedspræsentation - download PDF

Indlæg fra økonomiseminaret i 2010, som fandt sted på DanParcs, Søhøjlandet, Lille Amerika 10, 8883 Gjern

 

INDLÆGSHOLDER

 

PRÆSENTATION

Kurt Hjort-Gregersen

 

Seneste økonomiske resultater fra fællesanlæggene

Carl Åge Dahl

  Sådan skaber fødevare- og energiproduktion vækst i Danmark

Morten Toft

 

SyreN - forsuring af gylle under udbringning

Søren Tafdrup

 

Effektiv energiproduktion og indpasning af biogas
Lars Ellegaard   Synergieffekter ved kombination af biomasser
Poul Lyhne   Maabjerg Bioenergi - præsentation af projektet
Lars Bybjerg   Biogas Ringkøbing-Skjern - præsentation af projektet
Jørgen Olesen   Klimakommissionens rapport

Indlæg fra Biogasforeningens økonomiseminar 2011, på Koldkærgård Konferencecenter, Agro Food Park 10, Skejby, DK-8200 Aarhus N

 

INDLÆGSHOLDER

 

PRÆSENTATION

Kurt Hjort-Gregersen

 

Seneste økonomiske resultater fra fællesanlæggene

Henrik Høegh

  Konkrete skridt på vejen mod det fossiluafhængige samfund

Niels Chr. Lind

 

Lemvig Økologiske Biogas Amba

Kristian Eriknaur

  Arla Foods planer om biogasanlæg
Carsten Wolff Hansen   Djurs Bioenergi
Karl Krogshede   Biogasplaner i Skive Kommune
Erik Lundsgaard   Opgraderingsprojekt i Hashøj
Hans Henrik Hansen   Opgarderingsprojekt i Thorsø
Bjarne Lykkemark   Varmeplan i Danmark - med fokus på biogas
Bruno Sander Nielsen   Vurdering af branchens indspil til de igangværende energiforhandlinger
Bruno Sander Nielsen   Biogas - hvor står vi idag?

Indlæg fra seminar for driftsledere 2011, på Koldkærgård Konferencecenter, Agro Food Park 10, Skejby, DK-8200 Aarhus N

 

INDLÆGSHOLDER

 

PRÆSENTATION

Kent Eriksen

 

Sikkerhedsstyrelsens myndighedsbehandling i forbindelse med etablering/udvidelse samt drift af eksisterende biogasanlæg

Michael Madsen

  Online overvågning af biogasprocessen: Virker det?

Arne M. Jensen

 

Intro om indfødningssystem til hestemøg med halm (ikke tilgængelig)

Kasper Stefanek

 

Naturplejegræs til biogas: Bio-M-projektet

Indlæg fra medlemsmødet i oktober 2011, som fandt sted hos TAS I/S, Bronzevej 6, 6000 Kolding

 

INDLÆGSHOLDER

 

PRÆSENTATION

Poul Thorn

 

Trekantsområdets Affaldsselskab I/S

Jakob Lorentsen

  Biogas i Trekantsområdet

Jørn Pedersen

 

Det lange seje træk

Leif Thomsen

 

Robotool firmapræsentation
Hvad er vigtigt, når man driver virksomhed?

Indlæg fra seminar for driftsledere 2010, Danhostel, Nykøbing Mors, Øroddevej 15, DK-7900 Nykøbing Mors

 

INDLÆGSHOLDER

 

PRÆSENTATION

Bjørn Hjortshøj Andersen

 

Teknikken i systemer til opgradering

Orla Jensen

  Hvordan virker midler til reduktion af svovlindhold i gassen?

Orla Jensen

 

Minimering af afsætningen af struvit

John Kristensen

 

Overfladebehandling for nedsættelse af friktion i lejer og sliddele
Irini Angelidaki   Forklaring på synergieffekter i biogasprocessen og hvordan de kan udnyttes

Irini Angelidaki

  Biokemiske årsager til skumdannelse og hvordan løses problemet?

Indlæg fra Biogasforeningens økonomiseminar for biogasanlæg 2009 på DanParcs, Søhøjlandet, Lille Amerika 10, 8883 Gjern.

 

INDLÆGSHOLDER

 

PRÆSENTATION

Kurt Hjort-Gregersen

  Seneste økonomiske resultater fra fællesanlæggene

Lone Hansen

 

Biogas under varmforsyningsloven

Søren Tafdrup   Udfordringerne for nye biogasfællesanlægsprojekter - udvidelser af eksisterende
Asger Myken   Marked, rollefordeling og økonomi ved afsætning til naturgasnettet
Carl Åge Petersen   Hvordan passer biogas ind i fremtidens landbrugsproduktion
Kim Paamand   Foreløbige erfaringer fra nyt anlæg på Mors
Søren Larsen   Energiafgrøder til biogas, muligheder og omkostninger
Torben Jensen   Resultater fra udredning om biogas i naturgasnettet

Indlæg fra Biogasforeningens økonomiseminar for biogasanlæg 2008 på DanParcs, Søhøjlandet, Lille Amerika 10, 8883 Gjern.

 

INDLÆGSHOLDER

 

PRÆSENTATION

Peter Gæmelke

 

Dansk Landbrug og bioenergi

Kurt Hjort-Gregersen

  Seneste økonomiske resultater fra fællesanlæggene

Jens Bo Holm-Nielsen

 

Muligheder for on-line processtyring

Jørgen E. Olesen

 

Klimaudfordringen og løsningen

Søren Tafdrup   En hilsen til økonomiseminaret

 

Aktuelle bud på biogasfællesanlægskoncepter anno 2009:

INDLÆGSHOLDER

 

PRÆSENTATION

Peter Jørgensen

 

PlanEnergi (ikke tilgængelig)

Kim Paamand

  Gascon

Claus Møller

 

BWSC

Karsten Hjorth

 

Lundsby Bioenergi

Lars Rohold

 

Nordic Bioenergy

Henrik Lausen

 

Xergi

Anne Seth Madsen
og Hans Henrik Hansen
  NIRAS

 

Erfaringer med totrins udrådning i fuld skala:

INDLÆGSHOLDER

 

PRÆSENTATION

Erik Lundsgård

 

Hashøj Biogas

Lars Kristensen

  Lemvig Biogas

Henrik B. Møller

 

DJF

Indlæg fra Biogasforeningens driftlederseminar for biogasanlæg d. 4. juni 2008

 

INDLÆGSHOLDER

 

PRÆSENTATION

Hinrich Uellendahl og Birgitte Ahring   Vådoxidation til forbehandling af gyllefibre
Torkild Birkmose   Regler for separering af afgasset gylle + bonus: afbrænding

Indlæg fra Biogasforeningens økonomiseminar for biogasanlæg d. 11. december 2007 på Hovborg Kro.

 

INDLÆGSHOLDER

 

PRÆSENTATION

Kurt Hjort-Gregersen

 

Seneste økonomiske resultater fra fællesanlæggene

Kurt Hjort-Gregersen

  Hvor langt kan vi nå? Og hvad skal der til?

Jens Bo Holm-Nielsen

 

Fremtidens råvarer til biogasproduktion

Per Jensen

 

Muligheder i opgradering af biogas

Gunnar Mikkelsen

 

Idéer og projekter: Drifts- og forsøgsanlægget på Forskningscenter Foulum

Morsø Energi

 

Biomassebehandling og energiproduktion

Bruno Sander Nielsen   Åbent biogasanlæg og brancheforeningens fremtidige indsats
Søren Tafdrup   Biogas i dansk og globalt perspektiv
Hinrich Uellendahl
og Birgitte Ahring
  I hvilken retning går udviklingen af biogasteknologi?
Henrik Wezel   Er biogas en vinder-teknologi i fremtidens kamp om biomassen?

Indlæg fra seminar for driftsledere, Forskningscenter Foulum d. 30. oktober 2007

 

INDLÆGSHOLDER

 

PRÆSENTATION

Orla Jensen

 

Struvitbekæmpelse

Michael Madsen

 

Et skridt nærmere online overvågning af biogasanlæg - anvendende avanceret sensorteknologi og kemometri

Indlæg fra Biogasforeningens økonomiseminar for biogasanlæg d. 5. december 2005 på Hovborg Kro.

 

INDLÆGSHOLDER

 

PRÆSENTATION

Mikkel Willum Schmidt-Pedersen

 

Biogasgårdanlæg

Ole Kristensen

 

Genanvendelse af næringstoffer i aske

Claus Felby

 

Synergi mellem biobrændsler og biogas?

Henrik Høegh

 

Nyt fra Brancheforeningen for Biogas

Niels Bahnsen

 

Biogas i USA - Biogas i transport

Indlæg fra Biogasforeningens økonomiseminar for biogasanlæg d. 5. december 2005 på Hovborg Kro.

 

INDLÆGSHOLDER

 

PRÆSENTATION

Kurt Hjort-Gregersen

 

Udviklingen i biogasfællesanlæggenes indtjening

Karsten Buchhave

 

Presentation_rutgers

Frank B. Rasmussen

 

Stationær og mobil gylleseparation

Frank B. Rasmussen

 

Beregning af økonomi for gylleseparationi kombination med biogasanlæg

Peder Stoholm

 

Forgasning af fiber fra separeret afgasset gylle

biogas skive off

bioenergimagasinet

Brancheforeningen arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund...

bioenergimagasinet

Et oplysende fagligt magasin som tager pulsen på bioenergisektoren...