Viceformand i Landbrug og Fødevarer Lars Hvidtfeldt besøger Linkogas for med selvsyn at se et moderne veldrevet biogasanlæg og for at få en snak med formanden for Foreningen af Danske Biogasanlæg Aksel Buchholt om udfordringerne til biogasanlæggene. Det sker tirsdag d. 2. juli 2013

biogas skive off

bioenergimagasinet

Brancheforeningen arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund...

bioenergimagasinet

Et oplysende fagligt magasin som tager pulsen på bioenergisektoren...