Biogasforeningens Hæderspris uddeles til en person der har ydet en væsentlig og uegennyttig indsats, til fælles gavn, for biogassens udvikling og udbredelse i Danmark.

Biogasforeningens hæderspris indstiftedes i 2009, og uddeles efter behov, eller når der findes en indlysende kandidat. Første gang var på foreningens generalforsamling i februar 2009.

Formålet med prisen er at påskønne ildsjælenes uundværlige indsats for branchens vilkår og fremdrift, samt at bidrage til synliggørelse af biogasforeningen.

Prisen uddeles, hvis der findes en værdig modtager. Det sker i forbindelse med foreningens ordinære generalforsamling, og prisvinderen med ægtefælle inviteres med til generalforsamlingen og de tilknyttede arrangementer på foreningens regning.

Prisen uddeles til en person der har ydet en væsentlig og uegennyttig indsats, til fælles gavn, for biogassens udvikling og udbredelse i Danmark.

Biogasforeningens Hæderspris 2013 gives til en ægte ildsjæl.

- Kristian Madsen du har været formand for Hashøj Biogas siden starten i 1994. Du var en af de landmænd, der tog initiativet til anlægget i en tid, hvor der stadig var mange, der skulle overbevises om, at det var en god ide, sagde formand for Foreningen af Danske Biogasanlæg i forbindelse med overrækkelsen.

- Du viste dig derved, at være en fremsynet repræsentant for dit erhverv, fastslog formanden.

- Du magtede i høj grad at stå i spidsen for Hashøj Biogas, der er kendt for at være et særdeles vedrevet anlæg. Det siges om dig, at du besidder en god portion stædighed, som af og til er kommet selskabet (foreningen) til gode i forhandlinger med omverdenen, sagde Aksel Buchholt.

- Du var også et aktivt og afholdt medlem af Biogasforeningens bestyrelse i mange år, en god repræsentant for medlemmerne på øerne. Bestyrelsen i Foreningen for Danske Biogasanlæg ønsker med denne pris at takke og hædre dig for din indsats for biogas i Danmark, afsluttede formanden.

Kristian Madsen og hustru ses her sammen med formanden for Foreningen af Danske Biogasanlæg (th) i forbindelse med uddelingen af hædersprisen.
Foto: Kurt Hjort Gregersen.

biogas skive off

bioenergimagasinet

Brancheforeningen arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund...

bioenergimagasinet

Et oplysende fagligt magasin som tager pulsen på bioenergisektoren...