Foreningen for Danske Biogasanlæg har i en nedsat arbejdsgruppe arbejdet på en helt ny uddannelsesplatform for biogasansatte.

I arbejdsgruppen er formand og næstformand for Foreningen af Danske Biogasanlæg Aksel Buchholt og John Petersen, sekretærer i begge foreninger henholdsvis Kurt Hjort Gregersen og Bruno Sander, forstander Kjærgaard Landbrugsskole Kjeld Block Jacobsen og Kris Vetter BioenergiMAGASINET.

- I forbindelse med energiforliget lovede vi politikerne, at vi ville sikre, at fremtidens personale på biogasanlæggene besidder de nødvendige kvalifikationer for at bestride arbejdet på et biogasanlæg, siger Aksel Buchholt.

- At være driftsleder/direktør på et moderne biogasanlæg er en kompliceret sag. Man skal vide meget om mange ting, lige fra økonomi, management til teknik og biologi, siger formanden.

- I først omgang er målet, at tilbyde kommende og nuværende driftsledere og direktører mulighed for grunduddannelse indenfor biogas, men målet er helt klart at vi på lang sigt også kan tilbyde teknisk personale, chauffører og bestyrelser uddannelse, fastslår Aksel Buchholt.

Netop nu arbejder gruppen på en samarbejdsaftale med etablerede aktører på uddannelsesområdet som kan håndtere en sådan uddannelse. Et nedsat udvalg skal i fremtiden være med til at tegne det overordnede forløb for uddannelsen.

biogas skive off

bioenergimagasinet

Brancheforeningen arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund...

bioenergimagasinet

Et oplysende fagligt magasin som tager pulsen på bioenergisektoren...