gastank natureenergyKommuner, regioner, affaldsselskaber og renovationsvirksomheder var inviteret til eventen ”Biogas til renovations-kørsel og andre transporter” hos DGI Huset Vejle - Vestre Engvej 57, 7100 Vejle, onsdag den 6. september 2017.

Både kommuner, fælleskommunale affaldsselskaber og regioner er godt i gang med at udvikle grønne transportløsninger, der kan nedbringe CO2-udledningen fra transportsektoren.
Anvendelse af biogas til transport er godt på vej inden for eksempelvis renovationskørsel i København og andre danske byer, men det er fortsat en stor opgave for kommuner og regioner at efterspørge grønne transportløsninger i forbindelse med udbud.
Derfor havde gas2move inviteret vi kommuner, regioner og virksomheder til at møde en lang række aktører, der har erfaring med udbud af biogas til transport.
Samtidig præsenterer vi Udbudsguiden Biogas som drivmiddel i offentlige flåder, der har som formål at hjælpe offentlige udbydere i gang med grøn omstilling af de transportydelser, de får leveret.
Se indlæg på dagen på www.gas2move.dk

biogas skive off

bioenergimagasinet

Brancheforeningen arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund...

bioenergimagasinet

Et oplysende fagligt magasin som tager pulsen på bioenergisektoren...